Vår vision

 

BEPE Elektronik skall vara det självklara valet som långsiktig partner vid elektronikproduktion med kringtjänster för små och medelstora serier. En kontrollerad tillväxt säkrar framtida satsningar på vårt erbjudande för alla intressenters bästa.

 

Framtiden

BEPE Elektroniks verksamhet präglas av en strävan mot en fortsatt positiv utveckling och ständiga förbättringar. Som ett led i denna strävan arbetar vi målmedvetet för att utveckla såväl oss själva som våra produkter, tjänster och relationer.

Vår ambition är att uppnå en kontrollerad men stadig och långsiktigt hållbar tillväxt. Detta skall ske genom att vi dels stärker vår egen och våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft via ett utökat åtagande över hela värdekedjan, dels vidgar vår närvaro geografiskt över landet.

Din samarbetspartner vid alla typer av elektronikproduktion!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.