Självfallet är våra produktionslokaler ESD godkända och vi har ett avtal med Eurostat som regelbundet följer upp detta.